Boleh nampak perubahan mukanya?

Boleh nampak perubahan mukanya?